Ljus, Ljud & Musik HB 
  Hem Kundvagn Hyrvagn Kassa Logga in
     
Hem
 
Butik
Kundvagn
Kassa
 
Ljud utrustning
 Ljudanläggningar
 Mikrofoner/Tillbehör
  Kondensator
  Småmembran
  Stormembran
  Dynamiska
  Headset
  Myggor/Miniatyr
  Svanhalsmickar
  Sångmickar
  Stagemickar
  Trummickar
  Kameramickar
  Bordsmikrofon
  Tillbehör
 Trådlös utrustning
 Mixers
 Signalutrustning
 In&Uppspeln.utr.
 Förstärkare
 Högtalare
 Hörlurar
 Kablar
 Kontakter
 Stativ
 Rackutrustning
 Transportväskor
 DJ-utrustning
 Hörhjälpmedel
 Nätadaptrar
 Tillbehör
 Musikutrustning
 Datatillbehör
 Utgående/Demo
 Stormburst
Ljus belysning
Multiroom-media
 

Köpinformation
 
Uthyrning
 
Service/support
 
Kontakt
 
Länkar
 
Sitenytt
 
Hyresvillkor

Ljus,Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 60  DJURÅS

tel. 0241-10335


   
1. Uthyrning sker fritt Ljus, Ljud & Musiks lager. Om Ljus, Ljud & Musik ombesörjer transport tillkommer den kostnaden.
 
2. Hyran erläggs kontant vid hyresperiodens början eller om om så överenskommits, faktureras vid hyresperiodens början.
 
3. Hyresbelopp räknas ej tillgodo vid senare ev. köp om inte annat överenskommits.
 
4. Eventuell förlängning av hyra måste meddelas minst tio dagar före hyresperiodens utgång.
 
5. Avbeställning av bokad utrustning måste ske minst en vecka innan hyrestidens början. För ej avhämtad beställd utrustning debiteras 4% av utrustningens basvärde.
 
6. För sent återlämnad utrustning debiteras som en ny hyra.
 
7. Hyrestagaren förbinder sig att vårda den hyrda utrustningen väl samt att ej låna ut, byta ut eller sälja den.
 
8. Hyrestagaren är skyldig att hålla den hyrda utrustningen försäkrad till sitt fulla värde mot alla risker från det att utrustningen lämnar Ljus, Ljud & Musik tills det att den återkommit till Ljus, Ljud & Musik.
 
9. Hyrestagaren är ensam ansvarig för all skada som uppstår på förhyrda varor. Detta gäller oavsett om skadan beror på vållande eller olyckshändelse.
 
10. Återlämnade trasiga lampor debiteras till sitt fulla värde.
 
11. Återlämnad defekt utrustning repareras av Ljus, Ljud & Musik varvid kostnaden debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren får ej själv reparera eller till annan part lämna hyrd utrustning för reparation utan godkännande av Ljus, Ljud & Musik.
 
12. Ljus, Ljud & Musik ansvarar för att hyrd utrustning är funktionsduglig vid utlämnandet.
 
13. Om hyrestagaren ej fullgör sina ekonomiska skyldigheter mot Ljus, Ljud & Musik så äger Ljus, Ljud & Musik rätt att omedelbart återta hyrd utrustning.
 
14. Utrustningen får endast användas av den som äger därför nödig kännedom.
 
15. Ljus, Ljud & Musik ersätter ej misslyckad eller inställd föreställning, visning eller liknande som orsakats av fel på utrustningen eller omständigheter som Ljus, Ljud & Musik ej råder över.

 


Copyright Ljus, Ljud & Musik HB 2022 Hyresvillkor   Köp information
Om Ljus, Ljud & Musik HBHantering av personuppgifter
Information om användning av cookies på denna sida